Newyddion

Am y wybodaeth ddiweddaraf ewch i’n tudalen newyddion. Os oes llythyr wedi ei golli ar y ffordd adref, fe fydd fan hyn!

Calendr

Rhagfyr 2023
Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener Dydd Sadwrn Dydd Sul
27/11/2023 28/11/2023 29/11/2023 30/11/2023 01/12/2023 02/12/2023 03/12/2023
04/12/2023 05/12/2023 06/12/2023 07/12/2023 08/12/2023 09/12/2023 10/12/2023
11/12/2023 12/12/2023 13/12/2023 14/12/2023 15/12/2023 16/12/2023 17/12/2023
18/12/2023 19/12/2023 20/12/2023 21/12/2023 22/12/2023 23/12/2023 24/12/2023
25/12/2023 26/12/2023 27/12/2023 28/12/2023 29/12/2023 30/12/2023 31/12/2023
01678 530373
RhianLlwydDafydd
@gwynedd.llyw .cymru
Ysgol Ffridd y Llyn, Cefnddwysarn, Bala, Gwynedd, LL23 7HE

Englyn yr Ysgol

Uwch swnian hen dylluanod - y Ffridd
Clywir ffres gyweirnod,
Taenu dysg i blant yn dod
Yn gordiau heb segurdod.

W J Williams