Newyddion

Am y wybodaeth ddiweddaraf ewch i’n tudalen newyddion. Os oes llythyr wedi ei golli ar y ffordd adref, fe fydd fan hyn!

Calendr

Awst 2022
Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener Dydd Sadwrn Dydd Sul
01/08/2022 02/08/2022 03/08/2022 04/08/2022 05/08/2022 06/08/2022 07/08/2022
08/08/2022 09/08/2022 10/08/2022 11/08/2022 12/08/2022 13/08/2022 14/08/2022
15/08/2022 16/08/2022 17/08/2022 18/08/2022 19/08/2022 20/08/2022 21/08/2022
22/08/2022 23/08/2022 24/08/2022 25/08/2022 26/08/2022 27/08/2022 28/08/2022
29/08/2022 30/08/2022 31/08/2022 01/09/2022 02/09/2022 03/09/2022 04/09/2022
01678 530373
RhianLlwydDafydd
@gwynedd.llyw .cymru
Ysgol Ffridd y Llyn, Cefnddwysarn, Bala, Gwynedd, LL23 7HE

Englyn yr Ysgol

Uwch swnian hen dylluanod - y Ffridd
Clywir ffres gyweirnod,
Taenu dysg i blant yn dod
Yn gordiau heb segurdod.

W J Williams