Mae gwaith y Siarter Iaith yn ceisio sicrhau ein bod yn cyflawni gofynion ein gweledigaeth:

Credwn mai ein dyletswydd yw rhoi pob cyfle i bob plentyn fyw yn llwyddiannus yng Nghymru yn y dyfodol.
Swyddogion y Siarter Iaith
Gwobr Aur Siarter Iaith

Gwe - Targedau Rhieni

Templad CG Aur