Cysylltwch

Ysgol Ffridd y Llyn,
Cefnddwysarn,
Bala,
Gwynedd,
LL23 7HE

01678 530373
RhianLlwydDafydd@
gwynedd.llyw.cymru