Trip Blwyddyn 2 a 3 i Ganolfan arddio Planhigion Glyndwr

staffNewyddion

Fe fuon ni i ganolfan arddio Planhigion Glyndwr yn ddiweddar fel rhan o thema tyfu y dosbarth.

Cawson ddiwrnod bendigedig yn dysgu am hanes y ganolfan ac edrych ar y blodau hyfryd. Roedd y tywydd yn fendigedig ac fe gawson bicnic yn y parc yng Nghorwen cyn dychwelyd i’r ysgol.


Argraffu