Dogfennau Pwysig

staffNewyddion

Llawrlwythwch dogfen Grant Dysgu Professiynol yma. Llawrlwythwch dogfen Grant Gwella Addysg yma. Llawrlwythwch Datganiad Gwariant Grant Datblygu yma.

Ymweliad a Llyn Tegid

staffNewyddion

Wythnos yma, rydym wedi bod lawr at Llyn Tegid. Dyma be wnaethon ni lawr yno! – Edrych ar lygod bach gwyllt gyda Arwel y Warden. – Sgetsio llun Llyn Tegid. – Mynd i beintio teilsen yn Capel Clay ar gyfer creu murlun o Llyn Tegid i’r ysgol.

Trip Blwyddyn 2 a 3 i Ganolfan arddio Planhigion Glyndwr

staffNewyddion

Fe fuon ni i ganolfan arddio Planhigion Glyndwr yn ddiweddar fel rhan o thema tyfu y dosbarth. Cawson ddiwrnod bendigedig yn dysgu am hanes y ganolfan ac edrych ar y blodau hyfryd. Roedd y tywydd yn fendigedig ac fe gawson bicnic yn y parc yng Nghorwen cyn dychwelyd i’r ysgol.